IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA JAKUŠEVEČKOJ CESTI

4 years ago 91

19.04.2017.

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nab...

Read Entire Article