Nabava božićnih drvaca za božićno i novogodišnje uređenje grada Zagreba 2013./2014.

4 years ago 71

19.04.2017.

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nab...

Read Entire Article